Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel

Her finner du alle innkomne innspill til arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2024-2036. Det har kommet inn en del innspill i forbindelse med arbeidet med planprogrammet, da noen av disse også er aktuelle for det videre arealplanarbeidet (fase 2) er de tatt med i oversikten under.