Høringer - Meråker kommune

Høringer

Meråker kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 31. oktober 2021.
Høringssvar kan sendes postmottak@meraker.kommune.no, Rådhusgata 7, 7530 Meråker.

Meråker kommune Trafikksikkerhetsutvalget har i møte 25.03.2021 innstilt at å sende Handlingsplan trafikksikkerhet på høring.

Formannskapet har i møte den 22.10.2020, saken 82/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Meråker grunnskole planid 2019003 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvalg kommunal utvikling har i møte den 02.09.2020 behandlet PS 30/20, og vedtatt å legge forslag om lokal forskrift ut til offentlig ettersyn og å sende det på høring.

Vedtaket er gjort i henhold til forurensingslovens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A. 

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 58/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Sneiåsen massetak planid 2015002 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:11.10.2020

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 60/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:12.10.2020

Meråker kommunestyre vedtok den 22.06.2020 å sende revidering av forskrift om politivedtekt for Meråker kommune på høring.

Frist for å komme med uttalelse er 5.juni 2020. Merkes "Meråker planstrategi"

Merknader/uttalelser sendes innen 18 mai 2020 – merk: planid 1997001  Stormyra