Høringer

Høring av nye snøscooterløyper i Meråker

Meråker kommune legger ut forslag til nye snøscooterløyper på høring, med høringsfrist 29. nov 2019.

Spørsmål til høringen kan rettes til Bjørn Gunnarsson: bjorn.gunnarsson@meraker.kommune.no

Høringsinnspill merkes «snøscooterløyper» og sendes til postmottak@meraker.kommune.no