Høringer

Frist for å komme med uttalelse er 5.juni 2020. Merkes "Meråker planstrategi"

Merknader/uttalelser sendes innen 18 mai 2020 – merk: planid 1997001  Stormyra

Merknader/uttalelser sendes innen 5 juni 2020 – merk: planid 2019002  Kirkebyfjellet

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Meråker grunnskole