Høringer

Meråker kommune sender ut forslag til endring av «forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Meråker kommune, Trøndelag» på høring etter vedtak i utvalg kommunal utvikling datert 6.10.2021 sak 42/21.

Høringsfrist 30.12.2021.