Høringer

Formannskapet i Meråker vedtok i møte den 11.08.2022 at sak 66/2022 «Sti, skilt og løypeplan – Plan for friluftslivets ferdselsårer» sendes ut på høring i minimum 6 uker.

Planen er en temaplan som skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette vil si at planen i seg selv ikke juridisk binder arealbruken, men fungerer mer som en veileder i kommuneplanens arealdel som derimot er juridisk bindende. Planen vil videre brukes som et kunnskapsgrunnlag i det generelle arbeidet med sti og løypenettet i kommunen.

Innherred Renovasjon sender med dette på høring forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).
Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill innen 2. mai 2022.
Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: post@ir.nt.no
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.