Høringer

Utvalg kommunal utvikling har i møte den 02.09.2020 behandlet PS 30/20, og vedtatt å legge forslag om lokal forskrift ut til offentlig ettersyn og å sende det på høring.

Vedtaket er gjort i henhold til forurensingslovens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A. 

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 58/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Sneiåsen massetak planid 2015002 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:11.10.2020

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 60/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:12.10.2020

Meråker kommunestyre vedtok den 22.06.2020 å sende revidering av forskrift om politivedtekt for Meråker kommune på høring.

Frist for å komme med uttalelse er 5.juni 2020. Merkes "Meråker planstrategi"

Merknader/uttalelser sendes innen 18 mai 2020 – merk: planid 1997001  Stormyra

Merknader/uttalelser sendes innen 5 juni 2020 – merk: planid 2019002  Kirkebyfjellet

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Meråker grunnskole