Høringer

Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet
innen 4. juni 2022.

Meråker kommune har igangsatt arbeidet med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til de neste tolv årene.

Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen, og den er kommunens viktigste styringsredskap for all arealplanlegging og utbygging.

Innherred Renovasjon sender med dette på høring forslag til ny renovasjons- og slamforskrift. Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik).
Vi inviterer alle interesserte parter til å komme med innspill innen 2. mai 2022.
Uttalelser sendes Innherred Renovasjon IKS på epost: post@ir.nt.no
eller per brev til Innherred Renovasjon IKS, Åsaunvegen 5, 7609 Levanger.