Innsyn

Innsyn

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 mnd, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

Postjournalen er tilgjengelig 3 måneder tilbake i tid. For innsyn i eldre dokumenter, ta kontakt direkte med saksbehandler eller send epost til arkivet.

Klikk her for innsyn i postlisten

Innsyn i eldre dokumenter

For innsyn i eldre dokumenter vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav nedenfor

Be om innsyn