Innsyn

Innsyn

Postjournalen inneholder en oversikt over all korrespondanse til og fra kommunen.

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn. Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 
Postjournalen er tilgjengelig 3 måneder tilbake i tid. For innsyn i eldre dokumenter, send epost til arkivet.

Klikk her for innsyn i postlista

Slik søker du:
Sett markøren/pilen på teksten så vil du få opp en boks med saksnummer og andre opplysninger. Ønsker du f.eks. å se en byggesak, kan du skrive inn gnr/bnr (eks: 0039/0300) i søkefeltet.  Ved å trykke på den blå teksten, kommer du inn på flere opplysninger.
Du kan også finne dokumenter ved å bruke søkeord: bruk stjerne* foran og bak søkeordet (uten mellomrom). Under "Flere valg" kan du avgrense søket ved å legge inn et datospenn.