Nød- og vakttelefoner

Nød- og vakttelefoner

Nødtelefoner

Nødtelefon
Hva Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødtelefon for døve- SMS 1412

Vakttelefoner helse/barnevern

Vakttelefoner helse/barnevern
Hva Telefon Informasjon
Legevakt 116 117 Er du utenlands eller i en annen kommune og ønsker å snakke med legevakt på Stjørdal, ring 74 83 32 40. Adresse: Kjøpmannsgata 10-12, Stjørdal
Barnevern 748 33 500 Etter klokken 15 på hverdager, i helger og på helligdager kan du ringe barnevernvakt i Trondheim på telefon 902 87 037 eller send e-post til barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410 Vakttelefonen er betjent etter ordinær arbeidstid (15.30-08.00), i helger og alle høytider.
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 SMS: 417 16 111. Mail: alarm@116111.no
Hjemmesykepleien i Meråker 930 09 025

Andre vakttelefoner

Vakttelefoner
Hva Telefon Informasjon
FDV - kommunale bygg 906 59 956 Ved problemer i kommunale bygg, teknisk vakt kveld/natt, helg og høytid.
Vann og avløp 950 70 645 Driftsoperatørvakt ved problemer med vann og avløp.
Veg - helgevakt brøyting 90 60 54 78
Veg - fylkesvei eller riksvei 175 Statens vegvesen
Skadet vilt 73 10 22 60 Ringes ved påkjørsel eller observasjon av skadet vilt. Ved påkjørsel av vilt med bil hvor det oppstår skader skal også politiet varsles.
Veterinærvakt 74 05 63 85 Veterinærvakta kan kontaktes utenom vanlig kontortid.
Smådyrvakt 908 10 100