Aktuelt

For de som jakter rype i januar og februar settes det ny dagskvote i 2020

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet

Meråker bibliotek kom på 1. plass på den nasjonale kulturindeksen over norske bibliotek.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer befolkningen til en landsomfattende uke om egenberedskap fra 28. oktober til 3. november. Vi oppfordrer flest mulig til å sette seg inn i hva egenberedskap innebærer.

Åpen barnehage er et leke- og samværstilbud til barn i alderen 0 – 6 år i følge med en omsorgsperson.

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 1. november 2019.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 6.september til begynnelsen av oktober 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Midtre Gaudal, og Meråker.