Aktuelt

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 1. november 2019.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 6.september til begynnelsen av oktober 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Midtre Gaudal, og Meråker.

 Det er innført kokepåbud for abonnenter av drikkevann fra det kommunale anlegget på Teveldalen etter funn av e.colie og koliforme bakterier.