Aktuelt

Da skal problemet med å motta SMS på vannmåleravlesingen være løst.

Det kan søkes om spillemidler til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv.

10.trinn ønsker deg velkommen til en super musikal torsdag 16. juni klokka 18:00 på samfunnshuset.

 

Turkortet for turposter 2022

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for deler av gnr./bnr. 13/2 og 49/1 i Fagerlia, Meråker kommune. Områdene er benevnt som eksisterende hytteområder i kommuneplanens arealdel. Områdene er ikke bebygd i dag. Forslagsstiller er Nordistu Litjkrokstad v/ Stefan Sagen og Eva Eilertsen.

På grunn av overgang til nytt saksbehandlersystem i kommunen vil det ikke føres inngående post i uke 18. Nytt system tas i bruk mandag 9. mai. Fra denne dato vil post føres som normalt, men det vil kunne være etterslep fra denne uken.

Kommunen håper på forståelse for dette.

For de som ønsker plass på skolefritidsordningen er søknadsfristen 15. mai 2022. Eleven er da garantert plass ved oppstart av det nye SFO-året 01.08. De som skal ha plass senere i SFO-året bør også søke innen denne fristen for å være garantert plass fra den dato de ønsker oppstart. 

UKE 15

Mandag-tirsdag      09.00-15.00

Onsdag                   09.00-12.00

Vi åpner igjen som normalt tirsdag 19. april klokken 09.00.

Personer som trenger slik test av helsemessige årsaker kan fra samme dato kontakte Meråker legekontor.

Her kan du se direkteoverføring av kommunestyrets møte 31.01.22