Aktuelt

Refleksjoner rundt fremtidig bruk av utmarken i Meråker. Foredrag ved Bjørn Egil Flø i auditoriet ved MVS, 9 februar klokken 19.00-21.00.

Meråker kommune inviterer til konferanse den 17. mars 2023 fra klokken 9 til 15.

Påmeldingsfrist 1 mars 2023

Formannskapet har i møte den 17.01.2023, i PS sak 5/2023, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fagerlia felt 9 (plan-ID: 2020002) ut til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket er gjort i henhold til pbl. § 12-10.

Da vil vi gjerne høre ifra deg. Meld inn via vedlagte skjema og så tar vi kontakt. 

For perioden 1. januar til 28 februar 2023 gjelder følgende jaktkvote.

Hver jeger har hver jaktdag anledning til å felle: 2 ryper

 

Hovedinngangen til Rådhuset er nå åpnet.

Informasjonstorget har flyttet tilbake og har fått nytt utseende. 

Velkommen til Rådhusgata 7, 7530 Meråker.

Desember/januar 2022/2023 gjennomfører vi dialogmøter/informasjon med ulike grupper og interessenter i kommunen. Dette i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2024-2036. 

Kommunekompasset er en undersøkelse som evaluerer kommunal forvaltningspraksis. 

I Meråker kommune ble denne evalueringen gjennomført høsten 2022, og rapporten fra denne evalueringen gir en oversikt over de områdene kommunen har god forvaltningspraksis, og områdene der vi har forbedringspotensial. 

Her finner du innspillsskjemaet som er laget i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2024-2036.

Her finner du vedtatt planprogram i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2024-2036.