Aktuelt

For de som jakter rype i januar og februar settes det ny dagskvote i 2020

Infotorget og legekontoret har åpent følgende dager i jula:

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet

Fredag 06.12-19 blir veien over Brennbakkan stengt på nytt grunnet skifting av stolpe langs vegen. 

Tidspunkt: 09:00-13:00

Det vil bli satt opp skilt på begge sider av arbeidsområdet

Ved spørsmål, kontakt Thomas Røe på telefonnummer: 909 11 124

Tirsdag 03.12.19 blir veien over Brennbakkan stengt grunnet skifte av stolpe langs veien.

Tidspunkt: 09.00 - 13.00

Det vil bli satt opp skilt på begge sider av arbeidsområdet.

Ved spørsmål, kontakt Thomas Røe på telefonnummer: 909 11 124

Dato: 3.desember

Tidspunkt: 18:00-20:00

Sted: Meråker stasjon 

Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal), og trenger hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene. 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Meråker bibliotek kom på 1. plass på den nasjonale kulturindeksen over norske bibliotek.

Meråkerbudsjettet 2020 – helhetlig, bærekraftig og robust.

Meråker kommunes forslag til budsjett for 2020 og Økonomiplan 2020 – 2023