Aktuelt

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

Elin Johansen mottar Meråker kommunes kulturpris for sitt arbeid innen idretten, spesielt håndball.

Etter å ha hatt besøksforbud en god stund åpner vi nå for at pasienter på sykehjemmet og beboere i omsorgsboliger kan få besøk av sine nærmeste. Dette gjelder pasienter/beboere som ikke er smittet. Dersom sykehjemmet får et smitteutbrudd vil det ikke bli mulig å komme på besøk. På sykehjemmet skal besøk skje etter avtale med avdelingene. 

Meråker kommune ønsker alle grunnskoleelevene velkommen tilbake til skolen mandag 11.mai kl. 08.30.

Skoledagen vil bli fra kl.08.30- kl.13.00 for alle elevene.

Mai er like rundt hjørnet. Vi håper været blir bedre og bedre, men i år blir disse dagene annerledes enn tidligere år. Det er derfor viktig å snakke med sine unge om dette. 

Situasjonsrapport fra Meråker kommune ang. korona-pandemien av 20.04.2020. Hittil er det fortsatt kun en person i kommunen som er påvist smittet.

Tilbudet åpen barnehage ved Tollmoen opphører fra og med 20.04.20 pga. smitteverntiltakene rundt covid-19. Ved en eventuell oppstart vil tidspunkt bli annonsert.

Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Fra 20. april lettes det på noen av tiltakene.

Biblioteket kan dessverre ikke invitere til datakafè i disse koronatider, men kan hjelpe deg hvis du tar kontakt via epost. 

I forbindelse med at det nærmer seg påskeferie har vi fått mange henvendelser om ulike tema folk er opptatt av.