Aktuelt

Det varsles herved om støyende arbeid i forbindelse med prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen (ETM) på strekningen Riksgrensen - Kopperå.

Meråker kommune har vedtatt å satse på bredbånd for å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur.

Brennbakkan- Dalådal og Gudå ble ferdigstilt i 2021/22. Områdene er vist på kartutsnitt under. 

Meråker kommune, kulturadministrasjonen, lyser ut 100.000,- kr folkehelsemidler til fordeling etter søknad.

og kjør varsomt der det går beitedyr

Iht. Pbl. §12-14 meldes oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for Kopperå (planid. 1998002).

I forbindelse med elektrifisering av Meråkerbanen er det bygget nye bruer over jernbanen ved Kvernmoen og i Kopperå.

Grustaket holder stengt i uke 29 og 30 på grunn av ferieavvikling

Da skal problemet med å motta SMS på vannmåleravlesingen være løst.

Det kan søkes om spillemidler til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv.

10.trinn ønsker deg velkommen til en super musikal torsdag 16. juni klokka 18:00 på samfunnshuset.