Aktuelt

Her finner du vedtatt planprogram i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2024-2036. 

Grunnet oppussing er hovedinngangen til Rådhuset stengt.

Her finner du kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023 – 2026.

Søknadsfrist for opptak i Egga/Tollmoen barnehager er 01.11.22

Meråker kommune har vedtatt å satse på bredbånd for å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur.

Brennbakkan- Dalådal og Gudå ble ferdigstilt i 2021/22. Områdene er vist på kartutsnitt under. 

og kjør varsomt der det går beitedyr

Iht. Pbl. §12-14 meldes oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for Kopperå (planid. 1998002).

I forbindelse med elektrifisering av Meråkerbanen er det bygget nye bruer over jernbanen ved Kvernmoen og i Kopperå.

Grustaket holder stengt i uke 29 og 30 på grunn av ferieavvikling

Da skal problemet med å motta SMS på vannmåleravlesingen være løst.