Aktuelt

Vi fortsetter vaksineringen torsdag 20. og fredag 21. januar.

Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å booke time selv. Da kan du velge når du vil bli vaksinert. I tillegg til dette vil vi sende ut timer til de som ikke er inne å bestiller time.

Kontakt forsikringsselskapet ditt.

Regjeringen la torsdag 13. januar fram en ny liste over koronatiltak.

Fredag morgen er teststasjonen på Teveldalen igjen åpen for normal drift.

Meråker kommune ønsker å varsle om at det er om fare for flom og jordras fra og med onsdag 12. januar 2022.

I tillegg er det meldt om fare for snøskred, nivå 4.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 13.12.2021, vedtatt følgende reguleringsplaner med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 100/21 Reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008

KMD (Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) har gjennomført to nye tildelingsrunder til kommunene i desember

Husstandene i Stordalen, Torsbjørkdalen, Teveldalen og noen restområder i Meråker sentrum står for tur.