Aktuelt

Informasjon om vaksinering av studenter som har annen bostedskommune enn studiekommune.

Meråker kommune minner om at hus- og hytteeiere har ansvar for at gjerder og bygninger ikke skal være til fare for vilt eller beitedyr. 

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på eiendommen 13/31 i Meråker kommune, benevnt som Fagerlia felt 9.

Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2008, men utbygging i henhold til planen er ikke startet.

Meråker kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kommunale kompensasjonsmidler til støtte for lokalt næringsliv.

Meråker kommune har fylt bassenget på skolen i disse dager, så vi vil invitere til gratis offentlig bading tirsdag og torsdag de neste to ukene. 

Se denne fantastiske reklamevideoen som 9.klassingene Hanna, Emilie og Felicia har laget for vår nyhet "Take Action". 

Denne sensommeren/tidlig høst starter sanering av overgangsbruer på ca én mil mellom Gudå og øst for Meråker sentrum. Dette gjelder gamle overgangsbruer. 

Meråker kommune presenterer Superuka / 63 grader nord / Take Action

Program for dagen, med taler, gudstjeneste og korpsmusikk