Aktuelt

Program for dagen, med taler, gudstjeneste og korpsmusikk

Meråker kommune henstiller til minst mulig ferdsel i fjellområdene for begge reinsbeitedistriktene, grunnet kalvingstid for reinen.

Meråker kommunestyre vedtok 26.04.21 å legge følgende nye veinavn ute på høring for publikum:

Vaksineringen går framover i kommunen og vi har per 15. april vaksinert 451 personer med 1. dose, av disse er 86 helsepersonell. 177 personer har fått 2.dose. De siste ukene har leveransen på vaksinedoser økt noe. I uke 14 fikk vi 66 doser, i uke 15 får vi 84 doser og i uke 16 får vi 66 doser. Denne uken vaksinerte vi de i alderen ned ned til ca.71 år. Neste uke vil vi begynne med de siste i alderen 70 år og de første på 69 år.

I Værnesregionen har vi de siste ukene hatt svært få bekreftede smittetilfeller. Nye nasjonale tiltak ble presentert denne uka, og disse vil hjelpe oss noe for å holde smitten på avstand. Fortsatt må vi beskytte våre eldste og mest sårbare innbyggere, men samtidig bidra til at besøk kan gjennomføres. 

Kommunen har hatt problemer med avløpssystemet da pumper og ledningsnett går tett på grunn av at fremmedlegemer tømmes i do.

Et samlet råd fra kommuneoverlegene i Trøndelag omkring risiko for smittespredning påsken 2021.

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. april.

 

Søknadsfrist for opptak ved Meråker SFO er 01.04.21

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med elgforskningsprosjektet på skrantesjuke i Trøndelag, gjennomføre merking av inntil 15 elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 1.3.21 - 26.3.21.