Aktuelt

Alle i Meråker som oppfyller testkriteriene kan nå ta kontakt direkte med koronatelefonen for å bestille testing.

Meråker kommune lyser ut konkurranser for vintervedlikehold på deler av det kommunale veinettet. 

 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 31.08.2020, vedtatt følgende reguleringsplaner med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 54/20, Reguleringsplan Kirkebyfjellet. Planid: 2019002. 

 

Meråker kommune har folkehelsemidler for tiltak i fjellet, fortrinnsvis klopplegging, tilgjengelig.

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 15. oktober 2020.

Værnesregionen Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner.

Meråker kommune har utarbeidet en gjerdeveileder med tips og råd for praktisk gjerding.

Meråker har opprettet et kommunalt fond på kr. 1,8 millioner. Fondet skal benyttes for å styrke næringslivet i kommunen.

Torsdag 13. august kl 18.00. Sted:

 Auditoriumet Meråker VGS

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år. Søknadsfristen er 31.august.