Aktuelt

Virussykdommen er ennå ikke kommet til Norge. Vi følger med på smittesituasjonen, og forberedelser på smitteverntiltak ledes av kommuneoverlegen. Vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

Søknadsfrist for opptak i Tollmoen/Egga barnehage er 15.03.20

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge.

Virussykdommen er ikke kommet til Norge ennå og sjansen for å få smitte til Norge er fortsatt liten. Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

For de som jakter rype i januar og februar settes det ny dagskvote i 2020

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet

Fredag 06.12-19 blir veien over Brennbakkan stengt på nytt grunnet skifting av stolpe langs vegen. 

Tidspunkt: 09:00-13:00

Det vil bli satt opp skilt på begge sider av arbeidsområdet

Ved spørsmål, kontakt Thomas Røe på telefonnummer: 909 11 124

Tirsdag 03.12.19 blir veien over Brennbakkan stengt grunnet skifte av stolpe langs veien.

Tidspunkt: 09.00 - 13.00

Det vil bli satt opp skilt på begge sider av arbeidsområdet.

Ved spørsmål, kontakt Thomas Røe på telefonnummer: 909 11 124

Dato: 3.desember

Tidspunkt: 18:00-20:00

Sted: Meråker stasjon 

Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal), og trenger hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene.