Informasjon fra veterankontakten

Informasjon fra veterankontakten

Meråker kommune skal, sammen med Stjørdal kommune, lage en plan for veteraner som har tjenestegjort i Forsvarets utenlandsoperasjoner.

I det videre arbeidet med planen vil det bli tatt utgangspunkt i Forsvarets anbefalte hovedpunkter "anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging".

Vår veterankontakt Håvard Nicolausson ønsker å komme i kontakt med meråkerbygger som har utført utenlandstjeneste, dette på grunn av at Forsvarets lister ikke er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon:

Telefon / SMS: +47 995 08 193

E-post: Havard.Nicolausson@meraker.kommune.no

Besøk: Meråker Brannstasjon, Mellomriksveien 4793, 7530 Meråker.