Streaming av konferanse

Streaming av konferanse

Her får du muligheten til å streame konferansen På såmmå lag

Streaming på facebook