Aktuelt

Åpen barnehage er et leke- og samværstilbud til barn i alderen 0 – 6 år i følge med en omsorgsperson.

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 15. oktober 2020.

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 6.september til begynnelsen av oktober 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Midtre Gaudal, og Meråker.