Aktuelt

Fra i morgen 9.2.22 vil testing og utlevering av hurtigtester foregå fra brakken ved inngangen til sykehjemmet.

Søknadsfrist for opptak i Egga og Tollmoen barnehager er 01.03.22

Alle endringene gjelder fra tirsdag 1. februar klokken 23:00. Her er en oversikt over endringene.

Kontakt forsikringsselskapet ditt.

Meråker kommune ønsker å varsle om at det er om fare for flom og jordras fra og med onsdag 12. januar 2022.

I tillegg er det meldt om fare for snøskred, nivå 4.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 13.12.2021, vedtatt følgende reguleringsplaner med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 100/21 Reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008

KMD (Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) har gjennomført to nye tildelingsrunder til kommunene i desember

Husstandene i Stordalen, Torsbjørkdalen, Teveldalen og noen restområder i Meråker sentrum står for tur.

Alle som skal besøke Meråker sykehjem, Søgardsjalet 2, omsorgsboliger/trygdeboliger og andre kommunale helsetjenester anmodes om å bruke munnbind.