Aktuelt

Meråker kommune opplyser om utfordrende vei og kjøreforhold på kommunale veier grunnet teleløsning

Fylkeskommunen har i dag sendt ut varsel til Veitrafikksentralen og kommunen om mulig utfordrende forhold på fjellvegene i Meråker til helgen, noe som kan føre til 

Minner om at fristen for å levere rapport for jakt- og fiskesesongen 2021/2022 er 1.april

Meråker kommune deler årlig ut Meråker kommunes kulturpris.

Det er hvert år anledning til å fremme forslag på kulturprisvinner.

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. april.

Normalt blir kommunale avgifter sendt ut 15 mars, men i år vil avgiftene for første halvår komme først uka etter påske.

Direktoratet for strålevern om atomberedskap har laget en plakat for hvordan man skal forholde seg ved en eventuell atomulykke/hendelse.

Plakaten finner du her.

Dette er generell informasjon fra Sivilforsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som det alltid er nyttig  at befolkningen kjenner til.

Meråker kommune har igangsatt arbeidet med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til de neste tolv årene.

Gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10