Aktuelt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer befolkningen til en landsomfattende uke om egenberedskap fra 28. oktober til 3. november. Vi oppfordrer flest mulig til å sette seg inn i hva egenberedskap innebærer.

Dette skjer fordi søkemotorene ikke har oppdatert seg enda etter vi lanserte den nye hjemmesiden. Det kan ta opptil en måned før søkene fungerer optimalt. 

Åpen barnehage er et leke- og samværstilbud til barn i alderen 0 – 6 år i følge med en omsorgsperson. Første åpningsdag er 15. oktober 2019

K​okepåbud av drikkevann for abonnenter på Teveldalen er opphevet fra i dag, 26.09.2019

Meråker kommune

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 1. november 2019.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 6.september til begynnelsen av oktober 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Midtre Gaudal, og Meråker.

 Det er innført kokepåbud for abonnenter av drikkevann fra det kommunale anlegget på Teveldalen etter funn av e.colie og koliforme bakterier.