Aktuelt

Meråker kommune deler årlig ut Meråker kommunes kulturpris.

Det er hvert år anledning til å fremme forslag på kulturprisvinner.

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. april.

Normalt blir kommunale avgifter sendt ut 15 mars, men i år vil avgiftene for første halvår komme først uka etter påske.

Direktoratet for strålevern om atomberedskap har laget en plakat for hvordan man skal forholde seg ved en eventuell atomulykke/hendelse.

Plakaten finner du her.

Dette er generell informasjon fra Sivilforsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som det alltid er nyttig  at befolkningen kjenner til.

Meråker kommune har igangsatt arbeidet med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til de neste tolv årene.

Gjelder fra 12. februar 2022, kl. 10

Fra i morgen 9.2.22 vil testing og utlevering av hurtigtester foregå fra brakken ved inngangen til sykehjemmet.

Søknadsfrist for opptak i Egga og Tollmoen barnehager er 01.03.22

Alle endringene gjelder fra tirsdag 1. februar klokken 23:00. Her er en oversikt over endringene.