Aktuelt

Vi har liten forekomst av smitte i vår region, og ønsker å ha det slik. For deg som kommer reisende fra andre steder i Norge og til Meråker, ønsker vi at det tas ekstra forholdsregler:

I år lanserer vi for første gang kulturskolens egen adventskalender. 
Her er det ikke snakk om vanlig sjokoladekalender, men en opplevelseskalender. 

Formannskapet har i møtet 25. november behandlet forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 og innstillingen er nå lagt ut offentlig.

Du er invitert til Trygghetsuka 2020. Formålet med uka er å øke innbyggere, ansattes og frivilliges bevissthet og kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. Trygghetsuka er felles for alle kommunene i Værnesregionen, og er et samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag. Trygghetsuka er et ledd i kommunenes arbeid med å bekjempe vold i nære relasjoner, og er også et av tiltakene i den lokale handlingsplanen. Formålet med planen er å forene alle gode krefter og samordne kunnskap og tiltak slik at vi blir i best mulig stand til å forebygge, oppdage og handle.

Kommunedirektøren hadde 12.11.20 et framlegg til politikerne i Meråker kommune om budsjett- og økonomiplanen for 2021-2024.

Meråker sykehjem er igjen åpent for besøkende. Vi har fortsatt besøkstid, så husk å ringe avdelingen og gjør en avtale før du kommer.

I dag er kommunen informert om at alle ansatte som frivillig lot seg teste på onsdag, etter at en ansatt ved Lian Trevarefabrikk fikk påvist Covid-19, har testet negativt.

 Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Proneo inviterer til etablererkurs i Meråker. 

Alle i Meråker som oppfyller testkriteriene kan nå ta kontakt direkte med koronatelefonen for å bestille testing. Du kan også bestille time til koronatest på vår nettside.