Aktuelt

Etter å ha hatt besøksforbud en god stund åpner vi nå for at pasienter på sykehjemmet og beboere i omsorgsboliger kan få besøk av sine nærmeste. Dette gjelder pasienter/beboere som ikke er smittet. Dersom sykehjemmet får et smitteutbrudd vil det ikke bli mulig å komme på besøk. På sykehjemmet skal besøk skje etter avtale med avdelingene. 

Meråker kommune ønsker alle grunnskoleelevene velkommen tilbake til skolen mandag 11.mai kl. 08.30.

Skoledagen vil bli fra kl.08.30- kl.13.00 for alle elevene.

Mai er like rundt hjørnet. Vi håper været blir bedre og bedre, men i år blir disse dagene annerledes enn tidligere år. Det er derfor viktig å snakke med sine unge om dette. 

Situasjonsrapport fra Meråker kommune ang. korona-pandemien av 20.04.2020. Hittil er det fortsatt kun en person i kommunen som er påvist smittet.

Tilbudet åpen barnehage ved Tollmoen opphører fra og med 20.04.20 pga. smitteverntiltakene rundt covid-19. Ved en eventuell oppstart vil tidspunkt bli annonsert.

Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Fra 20. april lettes det på noen av tiltakene.

Biblioteket kan dessverre ikke invitere til datakafè i disse koronatider, men kan hjelpe deg hvis du tar kontakt via epost. 

I forbindelse med at det nærmer seg påskeferie har vi fått mange henvendelser om ulike tema folk er opptatt av.

Som meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer tar du samfunnsansvar på et viktig område. Bor du i Meråker, er mellom 21 og 70 år og er samfunnsengasjert, hører vi gjerne fra deg. Det er ingen krav til faglig bakgrunn.

Nå etablerer vi TAKE-AWAY-bibliotek i MERÅKER: