Informasjon fra Bane Nor angående arbeid på jernbanen i perioden 6. - 20.juli

Informasjon fra Bane Nor angående arbeid på jernbanen i perioden 6. - 20.juli

Bane Nor informerer om at arbeid på jernbanen gjennom bygda vil bli gjennomført i perioden 6. - 20. juli 2023.

Informasjon om arbeidet

Arbeidet vil foregå på natt.

Det skal benyttes pakkemaskin som justerer sporet og arbeidet beveger seg fortløpende.

Arbeidet kan generere noe støy. Bane NOR beklager dette.