Kunngjøring - Oppstartsvarsel

Kunngjøring - Oppstartsvarsel

Meråker kommune har tatt initiativ til utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for å legge til rette for nytt renseanlegg på eiendom gnr. 20 bnr. 212, i Grubbveien 12. 

Informasjon om oppstartsvarselet

Klikk her for mer informasjon om reguleringsarbeidet (PDF, 3 MB)

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til:

Meråker kommune v/ Anne Haneborg, sektorsjef
Telefon: 928 52 488
E-post: anne.haneborg@meraker.kommune.no

Plankontoret v/ Jostein Kongsvik, rådgiver arealplan
Telefon: 411 47 596 
E-post: post@plankontoret.net

Innspill med synspunkter til reguleringsarbeidet sendes innen den 12.07.2024, til:

Plankontoret
E-post: post@plankontoret.net
Eller papirpost til: Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.