Høring av nytt planforslag i Fagerlia

Høring av nytt planforslag i Fagerlia

Formannskapet har vedtatt å sende reguleringsforslag ut på høring.

Du finner alle dokumenter i saken her.