Meråker kommune 150 år - Tilskudd

Meråker kommune 150 år - Tilskudd

I forbindelse med at Meråker kommune er 150 år i 2024 inviteres private aktører, lag og foreninger til å feire kommunejubileet. 

Meråker kommune vil etter søknad kunne tildele prosjekter som synliggjør en markering av at Meråker kommune er 150 år. 

Det er avsatt inntil 100.000,- i tilskuddsmidler. 

Vi minner også om at Meråker kommune tilbyr gratis leie av samfunnshuset i 2024 for alle lag og foreninger.

Søknadsfrist: 31. januar 2024.

Søknadsskjema

Klikk her for å fylle ut søknadsskjemaet