Hovedopptak barnehage

Hovedopptak barnehage

Søknadsfrist for hovedopptak i Egga og Tollmoen barnehager er 01. mars 2023.

Barnet er da garantert plass ved oppstart av det nye barnehageåret 01. august. 

Du må søke via elektronisk skjema på kommunens hjemmeside:

Søknadsskjema barnehageplass

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til barnehagestyrerne,
99018072 (Egga) 40840295 (Tollmoen).