Hovedopptak barnehage

Hovedopptak barnehage

Søknadsfrist for opptak i Egga og Tollmoen barnehager er 01.03.22

Du må søke via elektronisk skjema på kommunens hjemmeside:

Søknadsskjema barnehageplass

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til barnehagestyrerne,
99450533 (Egga) 40840295 (Tollmoen).