Priser/gebyr

Priser/gebyr

Her finner du en samleoversikt over priser og gebyr på tjenester i kommunen.

Oversikt

Fullstendig gebyrhefte i PDF-format  (PDF, 478 kB)

Feiegebyr

Renovasjonsgebyr 

Gebyrregulativ for vann- og avløp 

Gebyr for byggesaksbehandling

Gebyr for plansaksbehandling

Gebyr etter matrikkelloven (PDF, 17 kB)

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av følgende:

Du kan logge på Min side for å få oversikt over dine fakturaer. Du kan også laste ned fakturaene og der vil du finne detaljer om hvor mye du betaler for hver enkelt tjeneste. 

Renovasjonsgebyr sendes ut av Innherred renovasjon og kommer som egen faktura.