Gebyr feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Gebyr feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 2019
Gebyr per pipe Gebyr for pipe 2 samme tak
548 kroner eks.mva 274 kroner eks.mva

Vedtaket ble fattet med hjemmel i: LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker m.v. § 28 og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 7-5. Kommunestyret har i møte den 10.12.2018, K-sak 97/18 fastsatt avgiftsgrunnlag for feietjenesten for 2019