Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Meråker kommune skal sette fokus på å bedre trafikksikkerheten. Et grunnlag for at kommunen skal kunne ivareta oppgaver som ligger til kommunen samt synliggjøre samarbeid med fylke, stat og organisasjoner.

Kommunene har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som veimyndighet, gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør og som arbeidsgiver. For å øke trafikksikkerheten må det samhandles over flere nivåer, mellom ulike etater, avdelinger, organisasjoner og brukergrupper. Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen skal ikke bare sette fokus på fysisk utforming, men også opplæring og holdningsskapende arbeid må inngå i planen.

 

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Meråker kommune 2022 - 2025 (PDF, 2 MB)

Politisk vedtak (særutskrift) (PDF, 552 kB)