Informasjon fra formannskapsmøte 20.03.2023

Informasjon fra formannskapsmøte 20.03.2023

Oppstartsmøte Revidering delegeringsreglementet før valget 20_03_2023  (PDF, 72 kB)

Organisering av næringsutvikling utividet formannskap 20_03_2023  (PDF, 791 kB)

Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling 20.03.2023 (PDF, 689 kB)

Kommunekompasset presentert utvidet formannskap 20_03_2023  (PDF, 462 kB)