Innspill til rullering av KPA 2024-2036

Innspill til rullering av KPA 2024-2036

Se alle innspill i forbindelse med arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel 2024-2036.

Det har hittil vært stor interesse for arbeidet - tusen takk for alle bidrag så langt.

Her finner du innspillene