Søke om barnehageplass

Søke om barnehageplass

Når kan jeg søke om barnehageplass? 

Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars. Barnet er da garantert plass ved oppstart av det nye barnehageåret 1. august. De som skal ha plass senere i barnehageåret skal også søke ved hovedopptaket for å være garantert plass fra den dato de ønsker oppstart. 

Andre opptak har søknadsfrist 1. november. Barnet er da garantert plass senest fra 1. januar. 

Søknad kan også leveres ellers i året, men du må da regne med en behandlingstid på inntil en måned. Ved dokumenterte behov fra helsetjenesten, sosialtjenesten og barnevernstjenesten og andre offentlige tjenester kan dette kravet fravikes. 

Hvordan søker jeg om barnehageplass? 

Søknad om opptak gjøres via elektronisk søknadsskjema. I søknaden må du velge hvilke barnehager du søker på i prioritert rekkefølge. 

Søk om barnehageplass i Vigilo

Du må bruke Chrome eller Edge som nettleser. Bruker du andre nettlesere vil nettsiden mest sannsynlig ikke fungere som den skal. 

Hva annet kan jeg bruke Vigilo til?

  • Si opp plass.
  • Endre på søknad.
  • Endre på personopplysninger.

Logg inn i Vigilo