2. opptak barnehage

2. opptak barnehage

Søknadsfrist for 2. opptak i Egga og Tollmoen barnehager er 01. november 2023.

Barnet er da garantert plass senest fra 01. januar 2024.

Du må søke via elektronisk skjema på kommunens hjemmeside:

Søknadsskjema barnehageplass

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til barnehagestyrerne:

Egga: 99018072 
Tollmoen:  40840295