Innsyn i saksdokumenter for kommunestyret og andre politiske utvalg.

Innsyn i saksdokumenter for kommunestyret og andre politiske utvalg.

9. mai 2022 innfører vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen og derfor blir politiske saksdokumenter etter dette publisert i en egen innsynsløsning. Så i en periode nå vil du dessverre måtte søke i to forskjellige innsynsløsninger.

Klikk her for innsyn i politiske saksdokumenter fra 9.mai 2022

Den nye innsynsløsningen er ikke fullstendig per d.d, da innføringen av det nye systemet fortsatt foregår. (11.05.22)

Innsyn i eldre politiske saksdokumenter

Per dags dato har vi dessverre ingen innsynsløsning for politiske saksdokumenter før 9. mai 2022. Ønsker du innsyn i eldre politiske saksdokumenter, send epost til arkivet: postmottak@meraker.kommune.no. 

Kontrollutvalget - møteinnkallinger og protokoller

Møteplaner for kommunestyret og utvalg