Innsyn i saksdokumenter for kommunestyret og andre politiske utvalg.

Innsyn i saksdokumenter for kommunestyret og andre politiske utvalg.

Innsynsløsningen for politiske utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Meråker kommune.

Hvordan finner jeg fram i innsynsløsningen?

Oversikt over de forskjellige utvalgene

Formannskapet - møteinnkallinger og protokoller

Kommunestyret - møteinnkallinger og protokoller

Utvalg helse, pleie og omsorg - møteinnkallinger og protokoller

Utvalg kommunal utvikling - møteinnkallinger og protokoller

Utvalg skole, oppvekst og kultur - møteinnkallinger og protokoller

Kontrollutvalget - møteinnkallinger og protokoller

Øvrige utvalg - møteinnkallinger og saksdokumenter

  • Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt sakliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte.NB! Komplett møteinnkalling kan ofte være meget store dokumenter som kan være tunge å laste ned.
  • Møtedokumentene publiseres ca. 1 uke før møtene avholdes.
  • Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent etter møtet.

Møteplaner for kommunestyret og utvalg