Møteplan 2023

Møteplan 2023

 

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, onsdag klokken 15.
  • Utvalg for skole, oppvekst og kultur - Møterom Feren, tirsdag klokken 15.
  • Utvalg for helse, pleie og omsorg - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 15.
  • Formannskapet - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 09.
  • Kommunestyret - Møterom Feren, torsdag klokken 13.
  • Eldrerådet - Møterom Funnsjøen, torsdag klokken 14.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Møterom Funnsjøen

Det kan innkalles til ekstra møter dersom dette er nødvendig. Møter kan også avlyses/endres etter behov.

Her er en oppdatert møtekalender. Klikk på de ulike møtene for mer informasjon.