Møteplan 2022

Møteplan 2022

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, onsdag klokken 15.00
  • Utvalg for skole, oppvekst og kultur - Møterom Fjergen, onsdag klokken 17.00
  • Utvalg for helse, pleie og omsorg - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 15.00
  • Formannskapet - Møterom Feren, torsdag klokken 09.00
  • Kommunestyret - Møterom Feren, mandag klokken 18
  • Eldrerådet
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteplaner 2022

Møteplaner 2022
Måned UKU USOK UHPO Formannskap Kommunestyret
Januar 11 januar 20 januar 31 januar
Februar 2 februar 1 februar 10 februar 28 februar
Mars 2 mars 2 mars 1 mars 10 mars 28 mars
April 6 april 6 april 5 april 7 april 25 april
Mai 4 mai 4 mai 3 mai 12 mai 30 mai
Juni 8 juni og 22 juni 8 juni og 22 juni 7 juni 17 juni 20 juni
August 10 august 10 august 9 august 11 august 29 august
September 7 sptember 7 september 13 september 8 september 26 september
Oktober 12 oktober 5 oktober 4 oktober 20 oktober 31 oktober
November 9 og 30 november 9 og 30 november 8 og 29 november 3 og 17 november 28 november
Desember 1 desember 12 desember