Møteplan 2020

Møteplan 2020

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, onsdag klokken 15.00
  • Utvalg for skole, oppvekst og kultur - Møterom Fjergen, onsdag klokken 15.00
  • Utvalg for helse, pleie og omsorg - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 15.00
  • Formannskapet - Møterom Fjergen, torsdag klokken 09.00
  • Kommunestyret - Møterom Feren, mandag klokken 18
  • Eldrerådet
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møteplaner for 2020
Møteplaner for 2020
Måned Utvalg for kommunal utvikling Utvalg for skole, oppvekst og kultur Utvalg for helse, pleie og omsorg Formannskapet Kommunestyret
Januar 29.januar 7.januar 16.januar 27.januar
Februar 5.februar 12.februar 6.februar 24.februar
Mars 4.mars 31.mars 12.mars 23.mars
April 1.april 1.april 16.april 27.april
Mai 5.mai 14.mai 28.mai
Juni 3.juni 24.juni 3.juni 9.juni 11.juni 22.juni
August 12.august 12.august 20.august 31.august
September 2.september 2.september 1.september 10.september 28.september
Oktober 7.oktober 14.oktober 6.oktober 8. oktober 22. oktober 26.oktober
November 4.november 11.november 3.november 5.november 19.november 26. november 30.november
Desember 2.desember 2.desember 1.desember 4.desember 14.desember
Møteplaner for 2020
Møteplaner for 2020
Måned Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet
Januar
Februar 4.februar
Mars 31.mars
April
Mai
Juni 2.juni
Juli
August
September 11.september 11.september
Oktober
November 10.november 10.november
Desember