Møteplan 2023

Møteplan 2023

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, onsdag klokken 15.
  • Utvalg for skole, oppvekst og kultur - Møterom Feren, tirsdag klokken 15.
  • Utvalg for helse, pleie og omsorg - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 15.
  • Formannskapet - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 09.
  • Kommunestyret - Møterom Feren, torsdag klokken 13.
  • Eldrerådet - Møterom Funnsjøen, torsdag klokken 14.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Møterom Funnsjøen

Møteplaner 2023

Oversikt over dato/tidspunkt for møter i 2023
Møteplaner 2023
Måned UKU USOK UHPO Formannskap Kommunestyre Eldrerådet Rådet for nedsatt funksjonsevne
Januar 11. januar 10. januar / 31. januar 10. januar (ekstra) / 31. januar 17. januar 30. januar klokken 18
Februar 01. februar 28. februar 28. februar 07. februar 23. februar 09. februar 14. februar klokken 14.
Mars 01. mars 07. mars 30. mars
April 12. april 11. april 11. april 11. april 27. april 13. april
Mai 10. mai 09. mai 09. mai 09. mai 25. mai
Juni 07. juni / 21. juni kl. 09 (befaring) 06. juni (forbehold behov) / 21. juni kl. 09 (befaring 06. juni 13. juni 22. juni 15. juni
Juli
August 09. august 08. august 08. august 15. august 31. august 17. august
September 06 . september 05. september 05. september 12. september 28. september
Oktober 04. oktober 03. oktober 03. oktober 17. oktober 26. oktober 19. oktober
November 08. november / 29. november 08. november / 28. november kl. 09 08. november / 28. november kl. 09 07. november / 21. november 30. november 16. november
Desember 05. desember 14. desember