Møteplan 2024

Møteplan 2024

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, tirsdag klokken 15.
  • Utvalg for oppvekst og velferd - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 15.
  • Formannskapet - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 09.
  • Kommunestyret - Møterom Feren, mandag klokken 18.
  • Eldrerådet - Møterom Funnsjøen, klokken 14.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Møterom Funnsjøen, klokken 12:30.
  • Ungdomsrådet - Møterom Fjergen

Det kan innkalles til ekstra møter dersom dette er nødvendig. Møter kan også avlyses/endres etter behov.

Her er en oppdatert møtekalender. Klikk på de ulike møtene for mer informasjon.