Møteplan 2021

Møteplan 2021

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, onsdag klokken 15.00
  • Utvalg for skole, oppvekst og kultur - Møterom Fjergen, onsdag klokken 15.00
  • Utvalg for helse, pleie og omsorg - Møterom Fjergen, tirsdag klokken 15.00
  • Formannskapet - Møterom Fjergen, torsdag klokken 09.00
  • Kommunestyret - Møterom Feren, mandag klokken 18
  • Eldrerådet
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteplaner 2021

Møteplaner 2021
Måned UKU USOK UHPO Formannskap Kommunestyret
Januar 12 januar 14 januar 25 januar
Februar 3 februar 3 februar 9 februar 11 februar 22 februar
Mars 3 mars 3 mars 9 mars 11 mars 22 mars
April 7 april 7 april 13 april 15 april 26 april
Mai 4 mai 20 mai 31 mai
Juni 2 juni og 23 juni 2 juni og 23 juni 8 juni 10 juni 21 juni
August 11 august 11 august 19 august 30 august
September 1 sptember 1 september 2 september 16 september 27 september
Oktober 6 oktober 6 oktober 5 oktober 21 oktober 25 oktober
November 3 november 10 november 9 november 4 og 25 november 29 november
Desember 1 desember 1 desember 7 desember 2 desember 13 desember