Møteplan 2020

Møteplan 2020

 Tidspunkt og sted for møtene

  • Utvalg for kommunal utvikling - Møterom Feren, klokken 15.00
  • Utvalg for skole, oppvekst og kultur - Møterom Fjergen, klokken 15.00
  • Utvalg for helse, pleie og omsorg - Møterom Fjergen, klokken 15.00
  • Formannskapet - Møterom Fjergen, klokken 09.00
  • Kommunestyret - Møterom Feren, klokken 18
Møteplaner for 2020
Måned Utvalg for kommunal utvikling Utvalg for skole, oppvekst og kultur Utvalg for helse, pleie og omsorg Formannskapet Kommunestyret
Januar 29.januar 7.januar 16.januar 27.januar
Februar 5.februar 4.februar 13.februar 24.februar
Mars 4.mars 31.mars 12.mars
April 1.april 1.april 16.april 27.april
Mai 5.mai 14.mai
Juni 3.juni 24.juni 3.juni 9.juni 4.juni 22.juni
August 12.august 12.august 20.august 31.august
September 2.september 2.september 1.september 17.september 28.september
Oktober 7.oktober 14.oktober 6.oktober 15.oktober 26.oktober
November 4.november 11.november 3.november 5.november 19.november 30.november
Desember 2.desember 2.desember 1.desember 3.desember 14.desember