Bygge uten å søke

Bygge uten å søke

Du må følge Plan- og bygningsloven (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Dette kan du bygge uten å søke

Om du trenger å søke eller ikke avhenger av hva du skal bygge, og hvor stort tiltaket er.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Ønsker du å bygge uten å søke må du selv utføre lovlighetskontrollen.

Du må også registrere bygget når det er ferdig gjennom å sende inn ferdigattest.

Tiltak som du kan søke om selv

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden. 

Slik søker du.

Tiltak som du må la et foretak søke for deg

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Her finner du foretak med sentral godkjenning

Kontakt

Einar Johannes Karlsen
Konsulent
E-post
Telefon 90 66 87 83