Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

Søknad om ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse

Ta kontakt med kommunen for å få mer informasjon om dette. 

Kontakt

Einar Johannes Karlsen
Konsulent
E-post
Telefon 90 66 87 83