Støttekontakt

Støttekontakt

En støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Støttekontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov. Formålet med en støttekontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. 

Her søker du om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. 

Det går også an å søke via muntlig henvendelse. 

Hvem kan få tilbudet?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis som gjør at støttekontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis. Dette søker du om i samme skjema. 

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Les mer om søknadsprosessen

Klage på vedtak

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

  • Klagen må være postlagt før fristen går ut

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester ved å trykke på denne lenka