Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker.

Her søker du om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. 

Hva kan du få?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Krav til søker:

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må oppholde deg i Meråker kommune for å ha krav på tjenester. 

Hva koster det? 

Timesats på hjemmehjelp er 340 kroner. 

Det er inntekten din som bestemmer hvor mye du må betale. 

Egenandeler hjemmehjelp
Inntektsgrunnlag Maksimumssats per måned. Betaling per år Omregnet inntekt
Inntil 2 G 210 kroner 2460 kroner Under 199 716 kroner
2-3 G 670 kroner 8040 kroner 299 574 kroner
3-4 G 1400 kroner 16 800 kroner 399 432 kroner
4-5 G 2000 kroner 24 000 kroner 499 290 kroner
Over 5 G 2600 kroner 31 200 kroner over

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage på vedtak

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

  • Klagen må være postlagt før fristen går ut

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester ved å trykke på denne lenka

Lover og forskrifter

Helse og omsorgstjenesteloven §3-2, punkt 6b

Kontakt

Anne Kirsten Buland Øien
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 33 46

Adresse

Forvaltningskontoret Værnesregionen, avdeling Meråker

Rådhusgata 8

7530 Meråker