Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tilbud med opptrening i daglige gjøremål som skjer hjemme hos deg.

Her søker du om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. 

Det går også an å søke via muntlig henvendelse.

Hva kan du få hjelp til?

  • Et tverrfaglig team gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
  • På bakgrunn av målene dine gjennomføres en intensiv oppfølgingsperiode sammen med hjemmetrenerne. Intensiteten av oppfølgingen vil avta i takt med forbedringen av din funksjon.
  • Tiltakene kan også inneholde tilrettelegging av bolig og hverdagsliv for å mestre hverdagen bedre.

Hvem kan få tilbudet?

Hverdagsrehabilitering passer for deg som synes det har blitt vanskelig å utføre hverdagslige aktiviteter som du ønsker å mestre. For eksempel å hente posten, dusje selv, lage mat osv.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Les mer om søknadsprosessen

Klage på vedtak

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

  • Klagen må være postlagt før fristen går ut

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester ved å trykke på denne lenka

Kontakt

Hilde Jønsson
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 33 46