Skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Meråker skolefritidsordning (SFO) holder til i egne lokaler i enden av formingsbygget ved Meråker skole. SFO er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud før og etter skoletid for elever på 1. - 4. trinn og for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

Logg inn i Vigilo foreldreportal for å søke på SFO

Du kan søke opptak i SFO hele året. Skriftlig søknad kreves. 

Veiledning til hvordan søke SFO-plass i Vigilo.  

SFO-Priser fra 01.08.2023

SFO-priser 2021
Tilbud 1. -2. trinn - Pris 3.-4. trinn - Pris
Inntil 5 timer i uka Kr. 0,- i måneden Kr. 855,- i måneden
Inntil 10 timer i uka Kr. 0,- i måneden Kr. 1700,- i måneden
10 til 15 timer i uka Kr. 300,- i måneden Kr. 2110,- i måneden
Over 15 timer i uka Kr. 1610,- i måneden Kr. 2900,- i måneden
  • Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timers gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022.
  • Juli er betalingsfri måned.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon. 
  • Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1.-4. årstrinn.

Les mer om og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Åpningstider

Åpningstider SFO
Morgen mandag til fredag Ettermiddag mandag, tirsdag og torsdag Ettermiddag onsdag Ettermiddag fredag
06.30-08.20 13.15-16.30 12.05-16.30 13.00-16.30

SFO-tilbudet starter opp 1. august, men følger ellers skoleruta med et unntak; SFO er åpen i høstferien (uke 41). 

Vedtekter for SFO (PDF, 207 kB) 

Kontakt

Tine Marie Ringen
Lærer
E-post

Adresse

Skolgata 17

7530 MERÅKER