Skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Meråker skolefritidsordning (SFO) holder til i egne lokaler i enden av formingsbygget ved Meråker skole. SFO er  et frivillig tilbud for elever fra første til fjerde trinn, samt funksjonshemmede elever til og med 7.klasse før og etter skoletid.

SFO-SØKNAD

Du kan søke opptak i SFO hele året. Skriftlig søknad kreves. 

SFO-Priser

SFO-priser 2020
Tilbud Pris
Inntil 5 timer i uka Kr. 910,- i måneden
Inntil 10 timer i uka Kr. 1810,- i måneden
10 til 15 timer i uka Kr. 2255,- i måneden
Over 15 timer i uka Kr. 3090,- i måneden
  • Januar og juli er betalingsfrie måneder
  • Det gis 50% søskenmoderasjon. 
  • Med barn både i SFO og barnehage gis søskenmoderasjon. 30% for barn nummer to, og 50%  for barn nummer tre. Moderasjonen gis til det yngste barnet, det vil si barnehagebarnet. 

Åpningstider

Åpningstider SFO
Morgen mandag til fredag Ettermiddag mandag, tirsdag, torsdag og fredag Ettermiddag onsdag
06.45-08.20 13.05-16.30 12.15-16.30

SFO følger skoleruta, men har oppstart 1.august hvert år.

Vedtekter for SFO 

SFO -vedtekter

Kontakt

Berit Stormo
Avd.L/underv.Insp
E-post
Telefon 951 61 002

Adresse

Skolgata 17

7530 MERÅKER