Skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Meråker skolefritidsordning (SFO) holder til i egne lokaler i enden av formingsbygget ved Meråker skole. SFO er  et frivillig tilbud for elever fra første til fjerde trinn, samt funksjonshemmede elever til og med 7.klasse før og etter skoletid.

Logg inn i Vigilo foreldreportal for å søke på SFO

Du kan søke opptak i SFO hele året. Skriftlig søknad kreves. 

Hvordan søker jeg på SFO-plass i Vigilo? - en bruksanvisning

SFO-Priser fra 01.08.2022

SFO-priser 2021
Tilbud 1. trinn - Pris 2.-4. trinn - Pris
Inntil 5 timer i uka Kr. 0,- i måneden Kr. 960- i måneden
Inntil 10 timer i uka Kr. 0,- i måneden Kr. 1910- i måneden
10 til 15 timer i uka Kr. 474,- i måneden Kr. 2370,- i måneden
Over 15 timer i uka Kr. 1811,- i måneden Kr. 3260,- i måneden
  • Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timers gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022.
  • Januar og juli er betalingsfrie måneder.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon. 
  • Med barn både i SFO og barnehage gis søskenmoderasjon når søsken på 1. trinn har SFO plass over 12 timer pr. uke og når søsken på 2.-4. trinn har SFO plass, uavhengig av størrelse på plassen. 30% for barn nummer to, og 50% for barn nummer tre. Moderasjonen gis til det yngste barnet, det vil si barnehagebarnet. 
  • Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1.-4. årstrinn.

Les mer om og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Åpningstider

Åpningstider SFO
Morgen mandag til fredag Ettermiddag mandag, tirsdag og torsdag Ettermiddag onsdag Ettermiddag fredag
06.30-08.20 13.15-16.30 12.05-16.30 13.00-16.30

SFO følger skoleruta, men har oppstart 1.august hvert år.

Vedtekter for SFO 

Kontakt

Tine Marie Ringen
Fagleder
E-post

Adresse

Skolgata 17

7530 MERÅKER