Redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. årstrinn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni for å få redusert foreldrebetaling fra 15. august. For søknader som kommer inn mellom 1. juni og 1. august, vil redusert foreldrebetaling gjelde fra september. Deretter påfølgende måned.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

Du må legge ved de siste to lønnslippene dine og siste skattemelding. 

Les mer om moderasjonsordninger i SFO. 

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.