Redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. trinn.

Søknadsfrist

Husholdninger som kvalifiserer for redusert foreldrebetaling kan søke når barnet er tildelt plass i SFO og det er takket ja til plassen. Søk senest 3 uker etter at det er takket ja til plassen. Ellers gjelder vanlige regler, det vil si vedtaket om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter Meråker kommune har mottatt søknaden med gyldig dokumentasjon. 

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

For at søknaden skal behandles, må det legges ved nødvendig dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, minimum siste års skattemelding. 

Les mer om moderasjonsordninger i SFO. 

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen har mottatt søknaden, og er gyldig ut SFO-året. Er husholdningen kvalifisert for redusert foreldrebetaling, må det søkes hvert SFO-år med ny dokumentasjon for inntekt.

Det kan søkes underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.