Kulturmidler og kulturprisen 2023

Kulturmidler og kulturprisen 2023

Søknadsfrist for kulturmidler og forslag til kulturprisen 2023 er 15 mars 2023.

Kulturmidler 2023

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 15. mars.

Søknad skal sendes elektronisk

Vedlegg til søknaden:

· Revidert årsregnskap for foregående år (2022)

· Vedtatt årsmelding for foregående år (2022)

· Vedtatt budsjett for inneværende år (2023)

 

Kulturprisen 2023

Meråker kommune deler årlig ut Meråker kommunes kulturpris. Alle har anledning til å fremme forslag til kandidater.

Forslag til kandidater sendes skriftlig med begrunnelse til:

Post: Meråker kommune, SSOK, 7530 Meråker

E-post: postmottak@meraker.kommune.no