Aktuelt

Tilbudet åpen barnehage ved Tollmoen opphører fra og med 20.04.20 pga. smitteverntiltakene rundt covid-19. Ved en eventuell oppstart vil tidspunkt bli annonsert.

Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Fra 20. april lettes det på noen av tiltakene.

Biblioteket kan dessverre ikke invitere til datakafè i disse koronatider, men kan hjelpe deg hvis du tar kontakt via epost. 

I forbindelse med at det nærmer seg påskeferie har vi fått mange henvendelser om ulike tema folk er opptatt av.

Som meddommer, skjønnsmedlem eller jordskiftedommer tar du samfunnsansvar på et viktig område. Bor du i Meråker, er mellom 21 og 70 år og er samfunnsengasjert, hører vi gjerne fra deg. Det er ingen krav til faglig bakgrunn.

Nå etablerer vi TAKE-AWAY-bibliotek i MERÅKER:

Meråker kommune viser til henstilling fra både Innherred renovasjon og Miljødirektoratet om at vi ikke må overbelaste den lokale gjenvinningsstasjonen.

Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både i Norge og dit du skal reise.

Proneo har rammeavtale med Meråker kommune som blant annet innbefatter førstelinje og hjelp til oppstartsbedrifter og eksisterende næringsliv. Nåværende situasjon gjør at kommunen vil benytte seg av mulighetene som ligger i rammeavtalen. 

Denne løsningen varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.