Aktuelt - Meråker kommune

Aktuelt

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 15.mars.

Virussykdommen er ennå ikke kommet til Norge. Vi følger med på smittesituasjonen, og forberedelser på smitteverntiltak ledes av kommuneoverlegen. Vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

Søknadsfrist for opptak i Tollmoen/Egga barnehage er 15.03.20

For de som jakter rype i januar og februar settes det ny dagskvote i 2020

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet