Valglister 2023

Valglister 2023

Listeforslag til årets kommunestyrevalg er godkjent.

Listeforslagene ble behandlet i møte i Valgstyret 15. mai 2023, sak PS 10/2023.

Alle som har levert liste fikk disse godkjent. Det er dermed totalt 8 partier som stiller liste til årets kommunestyrevalg i Meråker.

I oversikten under finner du partinavn og kandidater med fødselsår.

Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste (PDF, 192 kB)

Arbeiderpartiet (PDF, 192 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 189 kB)

Høyre (PDF, 190 kB)

Rødt (PDF, 189 kB)

Senterpartiet (PDF, 192 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 192 kB)

Venstre (PDF, 191 kB)