Stemme fra utlandet

Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023. 

Hvor kan jeg stemme i utlandet?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere. 

Kan du ikke oppsøke stemmemottaker?

Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme.

Klikk her for mer informasjon om brevstemme (valg.no)

Når er fristen for å stemme i utlandet?

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest klokken 17:00 dagen etter valgdagen 11. september.
Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang. 

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon. 

Klikk her for mer informasjon om innføring i manntallet (valg.no)