Listeforslag kommunevalg

Listeforslag kommunevalg

Her kan du se hvem som har levert liste til kommunestyrevalg i Meråker

Partier som ønsker å stille til valg må levere såkalt listeforslag, med oversikt over kandidatene som stiller til valg for partiet eller gruppen.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret.

Merk at det kan skje endringer i listene helt frem til innleveringsfristen, 31. mars.

Listeforslag fra Meråker Venstre (PDF, 17 kB)

Listeforslag fra Meråker Arbeiderparti (PDF, 381 kB)

Listeforslag for Meråker Senterparti (PDF, 109 kB)

Listeforslag fra Meråker SV Sosialistisk Venstreparti (PDF, 854 kB)

Listeforslag for Meråker FrP (PDF, 98 kB)

Listeforslag for Meråker tverrpolitiske bygdeliste (PDF, 851 kB)

Listeforslag for Meråker Rødt / Rööpses (PDF, 98 kB)

Listeforslag for Meråker Høyre (PDF, 836 kB)