Generell informasjon om valget 2023

Generell informasjon om valget 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september 2023.

Valgstyret

Det er valgstyret som har ansvar for gjennomføringen av valg i kommunen.
Valgstyret er et folkevalgt organ som velges av kommunestyret. Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.

Valgansvarlige: Eirin Engan, Anja Kristoffersen, Norunn Teveldal.

Valgstyret: Se alle medlemmer og sakspapirer.

Valgstyrets leder er ordfører Kjersti Kjenes.

Informasjon om valg

På valg.no finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Kontakt

Valgsekretariatet i Meråker kommune
E-post
Telefon 74 81 32 00

Adresse

Valgstyret i Meråker kommune
Rådhusgata 7
7530 Meråker