Utvalg for skole, oppvekst og kultur

Utvalg for skole, oppvekst og kultur

Medlemmer 

MTB, Ap, V og Frp
Medlem Parti
Bente K. Kristensen (leder) MTB
Kjell Morten Bjørnås (nestleder) AP
Julianne Nordbotten AP
Egil Haugbjørg V

 

Sp og Sv
Medlem Parti
Gunnil Wæhre Sp
Eva Marie Lien Sv
Gjøran Sandvik Sp

 

Varamedlemmer

MTB, Ap, V og Frp
Vara Parti
Lennart Krogstadnes Frp
Ingunn Tronsmo Skallan MTB
Stein Gunnar Berg Ap
Turid Brurok Ap
Arne Petter Øien V
Iselin Kolden MTB

 

SP og Sv
Vara Parti
Elin Mortensen Sv
Odd Wæhre Sp
Svein Erik Lian Sp
Joakim Weiseth Sv
Stefan Øhrbom Sv
Anna Kristine Aasvold Sp