Utvalg for skole, oppvekst og kultur

Utvalg for skole, oppvekst og kultur

Medlemmer 

MTB, Ap, V og Frp
Medlem Parti
Bente K. Kristensen (leder) MTB
Kjell Morten Bjørnås (nestleder) AP
Stein Gunnar Berg AP
Arne Petter Øien V
Sp og Sv
Medlem Parti
Gunnil Wæhre Sp
Eva Marie Lien Sv
Gjøran Sandvik Sp

Varamedlemmer

MTB, Ap, V og Frp
Vara Parti
Lennart Krogstadnes Frp
Ingunn Tronsmo Skallan MTB
Turid Brurok Ap
Iselin Kolden MTB
SP og Sv
Vara Parti
Elin Mortensen Sv
Odd Wæhre Sp
Svein Erik Lian Sp
Joakim Weiseth Sv
Stefan Øhrbom Sv