Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører

Ordføreren er den øverste folkevalgte tillitsperson i kommunen. Ordføreren velges av kommunestyret blant dets medlemmer for en periode på fire år, altså frem til neste kommunevalg. Varaordføreren er ordførerens stedfortreder i kommunen. 

Ordfører 2019-2023

Ordfører i Meråker er Kjersti Kjenes. Hun representerer Meråker Tverrpolitiske bygdeliste. 

Kontaktinformasjon: kjersti.kjenes@meraker.kommune.no

Varaordfører 2019-2023

Varaordfører i Meråker er Anne-Karin Långsåvold. Hun representerer Arbeiderpartiet. 

Kontaktinformasjon: anne.karin.langsavold@meraker.kommune.no