Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører

Ordfører i Meråker er Kari Anita Furunes fra Meråker Senterparti. Varaordfører er Anne-Karin Langsåvold fra Arbeiderpartiet. 

Ordføreren er talsperson for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av. Varaordføreren er ordførerens stedfortreder i kommunen. 

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når hun er valgt medlem. Ordføreren er også kommunens rettslige representant, og skriver under på kommunens vegne. 

Mobilnummer:

Kari Anita Furunes: 958 48 556

Anne-Karin Langsåvold: 924 46 840