Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører

Ordfører i Meråker er Kjersti Kjenes fra Meråker Tverrpolitisk bygdeliste. Varaordfører er Anne-Karin Langsåvold fra Arbeiderpartiet. 

Ordføreren er talsperson for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av. Varaordføreren er ordførerens stedfortreder i kommunen. 

Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når hun er valgt medlem. Ordføreren er også kommunens rettslige representant, og skriver under på kommunens vegne. 

 

Ordførerens uke

Bruker du pc må du bruke scrollelinja nederst på kalenderen for å se hva ordføreren har i kalenderen sin den aktuelle dagen. For mobil scroller du bare bortover med fingeren.