Informasjon til folkevalgte i Meråker kommune

Informasjon til folkevalgte i Meråker kommune

På denne siden kan du som er folkevalgt finne aktuell informasjon om folkevalgtrollen samt lover og retningslinker. 

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta. KS har samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

Samleside fra KS for deg som er folkevalgt.

Reglement og retningslinjer

Eksterne linker

Annet

Planer, styringsdokument og rapporter