Åpen spørretid for innbyggere i Meråker kommune

Åpen spørretid for innbyggere i Meråker kommune

Hva innebærer åpen spørretid?

 • Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Ordningen gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets behandling av årsbudsjettet og økonomiplanen.
 • Spørretiden er over når kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.

Hvem kan stille spørsmål?

 • Alle personer bosatt i Meråker kommune, unntatt kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, kan stille spørsmål.
 • Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.

Når må jeg levere spørsmålet?

 • Spørsmål leveres skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00, 5 dager før møtedagen.
 • Leveres i infotorg eller kan sendes på mail til postmottak@meraker.kommune.no

Hva kan jeg spørre om?

 • Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.
 • Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.

Ytterligere informasjon

 • Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2 min.).
 • Det skal ikke fattes beslutninger i spørretimen.
 • Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.
 • Det skal føres protokoll fra spørretimen.

Reglement for kommunestyret i Meråker (PDF, 396 kB)