Vannmåler

Vannmåler

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk bruker. Derfor lønner det seg å installere en vannmåler.

Hvorfor vannmåler?

Ved at abonnentene bruke vannmåler blir kostnadene rettferdig fordelt. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjon i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også bli redusert. Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak.  

Ha kontroll på vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan velge å installere vannmåler. 

Kontakt godkjent rørlegger for installasjon.

SMS-varsling ved innsamling av vannmåleravlesninger

 

Kontakt

Thomas Røe
Enhetsleder
E-post
Telefon 90 91 11 24