Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø

Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø

Hensikten med hovedplanen er å definere overordnet struktur for kommunal vannforsyning, avløpshåndtering og vannmiljø i tråd med fastsatte mål og forventet utvikling. 

Hovedplanen viser status for kommunal vannforsyning, avløpsbehandling og vannmiljø, og sammenligner dagens tilstand med målene som er satt for virksomheten.

Hovedplanen gjelder for perioden 2022 - 2032.

Hovedplan Meråker vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2032 (PDF, 19 MB)

Vedlegg 3 - Bærekraftig vannforsyning og avløpshåndtering (PDF, 355 kB)