Innspillsskjema

Innspillsskjema

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA) ønsker vi oss flere innspill. Innspillet må være skriftlig, og vi har derfor laget et skjema til formålet som du finner lengre ned på siden. Innspillet eller idéen må være knyttet til bruk av areal (arealformål) i Meråker, for eksempel bolig/fritidsbebyggelse, idrettsanlegg, samferdsel, LNFR (landbruk, natur, friluft samt reindrift) eller industri.

Det stilles ikke krav til planfaglig kompetanse for å komme med innspill om endret arealbruk til kommuneplanens arealdel - dette betyr at hvem som helst kan skrive et innspill og sende det inn. For at vi skal kunne vurdere innspillet må det inneholde informasjonen beskrevet i innspillsskjemaet. Vi kan også be om tilleggsopplysninger der dette er nødvendig, samtidig er det også lov å komme med flere opplysninger enn det bes om.

 

Hva kan du komme med innspill om?  

Alle innspill til arealplanen skal formuleres gjennom å bruke innspillsskjemaet. Informasjonen fra innspillsskjemaene vil være viktig for videre saksgang og når vi skal prioritere innkomne innspill.

Husk å fylle ut alt på begge sidene (totalt 2 sider):

Innspillsskjema (Word) (DOCX, 21 kB)

Innspillsskjema (PDF) (PDF, 141 kB)

 

Trenger du veiledning til å fylle ut innspillsskjemaet?

Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe, eller trenger veiledning til å finne opplysninger som skal skrives inn i innspillsskjemaet. Ta kontakt med oss på enten postmottak@meraker.kommune.no eller 74 81 32 00 (sentralbord). Du kan også kontakte kommunens arealplanlegger direkte på e-post ingunn.salberg.jensen@meraker.kommune.no eller på telefon 934 46 814.

 

FRIST FOR Å KOMME MED INNSPILL: 05. FEBRUAR 2023