Dialogmøter vinter 2022/2023

Dialogmøter vinter 2022/2023

I forbindelse med arbeidet med arealplanen hittil, og planprogrammet på høring, ble det våren 2022 arrangert grendamøter. Mange møtte opp, og vi er svært fornøyd med at så mange engasjerte seg i arbeidet! Planprogrammet ble vedtatt i PS sak 70/2022 i kommunestyret den 31.10.2022.

 

Nå jobber vi videre og ønsker oss flere innspill til arealplanen. Tilknyttet dette arrangerer vi derfor dialogmøter. Neste mulighet til å engasjere seg er nå!

 

Hva skjer nå?

Kommunen arrangerer dialogmøter på Rådhuset i desember 2022-januar 2023. I disse møtene blir det muligheter for spørsmål, dialog og medvirkning. Vi ønsker å involvere og engasjere flest mulig i perioden frem til fristen for å gi innspill som er den 5. februar 2023.

 

 

 

 

 

Minner om fristen for å gi innspill: 5. februar 2023.