Seksjonering

Seksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i seksjoner, eller endre på en seksjonering (reseksjonere), benytter du denne tjenesten. 

Hva gjør du som kunde:

Fyll ut begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering i 2 eksemplarer. Skjemaet kan kjøpes hos bokhandler eller lastes ned fra denne siden. Be om forhåndskonferanse for gjennomgang og hjelp til utfylling av begjæringen.

Hva gjør kommunen:

Kontrollerer, registrerer søknaden og tilrettelegger for seksjonering. 
Når alt er klargjort, vil begjæringen bli sendt til Statens kartverk for tinglysning.

Hvilke krav stilles:

At riktig utfylt skjema og nødvendige vedlegg er sendt inn.

Hvilke skjema benyttes:

Behandlingstid:


Normalt 1-2 måneder. Saksbehandlingen kan ta lengre tid dersom søknaden har mangler, eller at byggesak og/eller arealplan har merknader til søknaden.