Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom:

  • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
  • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
  • vil måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
  • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
  • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
  • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

For utfyllende informasjon, se Kartverkets sider

Seksjonering

Seksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i seksjoner, eller endre på en seksjonering (reseksjonere), benytter du denne tjenesten. 

Hva gjør du som kunde:

Fyll ut begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering i 2 eksemplarer. Skjemaet kan kjøpes hos bokhandler eller lastes ned fra denne siden. Be om forhåndskonferanse for gjennomgang og hjelp til utfylling av begjæringen.

Hva gjør kommunen:

Kontrollerer, registrerer søknaden og tilrettelegger for seksjonering. 
Når alt er klargjort, vil begjæringen bli sendt til Statens kartverk for tinglysning.

Hvilke krav stilles:

At riktig utfylt skjema og nødvendige vedlegg er sendt inn.

Hvilke skjema benyttes:

Behandlingstid:


Normalt 1-2 måneder. Saksbehandlingen kan ta lengre tid dersom søknaden har mangler, eller at byggesak og/eller arealplan har merknader til søknaden.

Kontakt

Marta Mlodzianowska
Ingeniør
E-post
Telefon 477 98 691