Grensejustering / kartlegging av grenser

Grensejustering / kartlegging av grenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (endringer under 500 m² ) eller arealoverføring (ved større endringer).

Les mer om grensejustering og arealoverføring hos Kartverket.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

Hvordan søker du