Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom:

  • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
  • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
  • vil måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
  • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
  • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
  • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

For utfyllende informasjon, se Kartverkets sider

Grensejustering / kartlegging av grenser

Grensejustering / kartlegging av grenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (endringer under 500 m² ) eller arealoverføring (ved større endringer).

Les mer om grensejustering og arealoverføring hos Kartverket.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

Hvordan søker du

Kontakt

Marta Mlodzianowska
Ingeniør
E-post
Telefon 477 98 691