Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom:

  • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
  • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
  • vil måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
  • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
  • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
  • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

For utfyllende informasjon, se Kartverkets sider

Deling av eiendom

Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Bestill situasjonskart via kartbutikken  

Bestill via Kartverket - Se eiendom 

Skog+Eiendom - gårdskart 

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (Plan- og bygningsloven §21-3).

Du kan bestille naboliste via infoland. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

  • Søknadsskjema:

         Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett  (5153)
         Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Søknadspliktige tiltak 
         Nabovarsel (5154)
         Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)
         Kvittering for nabovarsel (5156)

Kontakt

Marta Mlodzianowska
Ingeniør
E-post
Telefon 477 98 691